Stress og udbrændthed

Byen er blevet flere og flere menneskers hverdagslandskab. Det er først i løbet af de seneste hundrede år, at vi for alvor har fjernet os fra det et liv nær naturen og på dens betingelser. I dag tilbringer vi omkring 90% af vores tid inden døre og størstedelen stillesiddende. Denne levevis har kun eksisteret en brøkdel af den tid mennesket har eksisteret på jorden. Nye store krav stilles konstant til byens indbyggere; højere tempo, tættere trafik, konstant larm, fortættede kvarterer og mindre og mindre grønt. Det er ikke længere en selvfølge at alle i deres hverdag har tilgang til grønne omgivelser.

For stress og udbrændte mennesker opbygges terapihaven indeholdende ”de 8 karakterer”.
Patrik Grahn som er professor ved landbrugsuniversitetet i Alnarp i Sverige og landskabsarkitekt, forsker i naturens betydning for menneskets sundhed. Han har udviklet teorien om de otte karakterer, hvor disse kvaliteter medvirker til øget sundhed og helbredelse. www.ltj.slu.se/aem/grahn_patrik.html

 1. Artsrig: oplevelsen af liv i form af stor variation af både dyr og planter. Nøgleord: varierende populationer af planter og dyr. Rigeligt med liv i form af planter og dyr.
 2. Åbent: oplevelsen af robusthed og åbenhed, der inviterer til mange forskellige aktiviteter.
  Nøgleord: tydeligt afgrænset, mulighed for pladskrævende aktiviteter, tilgængeligt, udsigt.
 3. Rumligt: oplevelsen af at komme ind i en anden verden, som er rumlig, fri og giver indtryk af en sammenholdende helhed.
  Nøgleord: kontrast til byen, beroligende, samhørighed, helhed, tydeligt afgrænset, evt skovfølelse, få eller ingen veje eller stier.
 4. Kulturhistorisk: oplevelsen af kulturhistorie, der fascinerer og giver følelsen af en svunden tid.
  Nøgleord: kulturhistoriske spor, menneskelig påvirkning, ikke behov for andre brugere, underholdning eller aktiviteter.
 5. Fredfyldt: oplevelsen af stilhed, ro, uforstyrrethed, velhold og af at være èt med naturen.
  Nøgleord: visuel og auditiv ro, intet affald, ingen forstyrrende personer.
 6. Folkeligt: oplevelsen af en festlig atmosfære, hvor men møder andre mennesker og service findes tilgængeligt  i forskellige former.
  Nøgleord: Folkeliv, underholdning, let tilgængelighed, handicaphensyn, mange faciliteter og meget inventar til stede.
 7. Trygt: oplevelsen af at være omgærdet og tryg, hvor man tør lade børn lege frit og man selv kan slappe af og bare være sig selv.
  Nøgleord: Robust, afskærmet, sikkert, mange buske og trær, inviterer til leg, lokkende for børn og voksne.
 8. Vildt: oplevelsen af livskraftig og frit voksende vegetation.
  Nøgleord: Få andre brugere; ingen tegn på urbanitet. Visuel og auditiv ro. Naturens præmisser  ”utilgængelighed”.

 

I Rehabiliteringshaven i Alnarp ved Sveriges Landbrugsuniversitet, som startede med at have brugere i 2002, er 80% efter et 12 ugers forløb tilbage i arbejde.

www.ltj.slu.se/alnarpsrehabtradgard/index.html

 

DR - Haver kan helbrede:

http://www.dr.dk/sundhed/dinsundhed/levudenstress/Artikler/2011/0518133631.htm