Smertelindring

Naturen virker smertelindrende!

Det klassiske eksempel:

Galdestensopererede var indlagte i identiske rum bortset fra udsigten fra vinduet.

Se skema med sammenligninger af doser pr. patient med hhv. udsigt til

1) træer

2) murstensvæg.

 

En anden undersøgelse var en gruppe af hjerteopererede patienter med udsigt til enten

1) Træer eller vand

eller

2) Abstrakt kunst eller hvid væg.

De patienter med udsigt til vand eller træer havde signifikant mindre postoperativ uro og angst, og mindre behov for stærk intravenøs smertestillende  (Uppsala Universitetshospital i Sverige)