Institutioner

Børnehaver, skolegårde, plejehjem, bosteder for handicappede.

Har man som institution en terapihave, så har man et tilbud som øger sundheden.  Gennem meningsfulde haveterapeutiske aktiviteter i terapihaven påvirkes helbred og velvære positivt. Effekten er dokumenteret både for målgruppen den er designet til, men også de ansatte hvor positive sideeffekter betyder mindre sygefravær og et lavere stressniveau. Afhængig af hvilken slags institution vi taler om, designes terapihaven med henblik på de aktuelle brugere.

Ansatte i virksomheder eller institutioner kan også drage nytte af haveterapi. Grönska tilbyder at komme ud og fortælle om og gøre haveterapi med medarbejdere. Forebyggende initiativer som haveterapi, medfører færre sygedage og større tilfredshed blandt medarbejdere.