Haveterapi

Haveterapi er en proces hvor man anvender planter og havedyrkning til at opnå fysisk og psykisk sundhed.

Haveterapi består af aktiviteter som er baseret på naturen og tilrettelagt så det virker stimulerende, beroligende og støttende på personens behov.

Da haveterapi oftest foregår udendørs virker dette desuden meget styrkende på det fysiske såvel som på det mentale plan.

Haveterapi virker på lige fra ømme muskler, smerter, balance problemer, manglende lyst til mad mm., depression, træthed og uoverkommelighedfølelse, stress og udbrændthed, knogleskørhed og meget mere.

Desuden lærer man sig ved haveterapi at kommunikere bedre socialt med andre mennesker, og praktiske færdigheder der kan hjælpe til at man bliver mere uafhængig.

Havedyrkning er et virkningsfuldt og flexibelt medium der kan transformere liv uanset alder eller handicaps.

Du kan læse mere om haveterapi under forskningsresultater

Alnarpsmetoden:

I Grönska terapihave arbejdes der ud fra Alnarpsmetoden, som er baseret på Patrik Grahns forskning og skabt og afprøvet af hans team gennem de sidste 10 år i Rehabiliterings trädgården ved Sveriges Landbrugsuniversitet i Alnarp.

Metoden grunder i det faktum at mennesker genvinder/kommer sig hurtigere ved at være i natur- og grønne områder. bokus.com nyhedsbrev

Alnarpsmetoden består af haveterapi, og heri kontakt til kroppen og det mentale via mindfulness, samtaler med psykolog, kunstterapi og rosenmetoden.

Social and Therapeutic Horticulture:

I England uddanner man sig til Social and Therapeutic Horticulturist, STH, når man vil være haveterapeut.

Den engelske organisation for haveterapi hedder ASTHP, Association of Social and Therapeutic Horticulture Practitioners.

Udfra tanken om at støtte menneskers forskellige behov for at opnå bedre trivsel, er social and therapeutic horticulture en proces hvor man anvender planter og havedyrkning til at opnå fysisk og psykisk sundhed.

Rehabilitering, at lære sig at kommunikere bedre socialt med andre mennesker, at skabe venskaber og at lære sig praktiske færdigheder der kan hjælpe til at man bliver mere uafhængig.

Havedyrkning/haveterapi er et virkningsfuldt og flexibelt medium der kan transformere liv uanset alder eller handicaps.

Grönskas haveterapeut sammensætter et program af aktiviteter for hver enkelt gæst i terapihaven der forbedrer vedkommendes særlige behov for sundhed, og hvor der arbejdes for bestemte mål man gerne vil opnå.

Fordelene ved en vedvarende og aktiv interesse i havedyrkning inkluderer:

  • forbedret fysisk sundhed gennem øvelser og læring i hvordan man opøver muskler for at øge mobilitet.
  • forbedret psykisk sundhed gennem en følelse af et formål og hensigt.
  • muligheden for at opnå kontakt med andre – reducerer følelse af isolation og eksklusion.
  • erhverve nye færdigheder der kan øge chancen til at finde nyt arbejde/starte videreuddannelse.
  • føle sig bedre tilpas ved at være udendørs i kontakt med naturen.


Haveterapi hjælper mennesker på flere måder:

  • det kan være som en del af processen i et menneskes rehabilitering til at hjælpe at komme sig og “finde sine fødder igen” efter sygdom eller en svær periode i livet.
  • hjælper mennesker komme sig fra et bredt område af betingelser.
  • kan hjælpe mennesker med at lære sig nye færdigheder.
  • kan hjælpe med at bremse forværring af degenerativ sygdom.

Haveterapi gavner også folk som har mange forskellige handicap, herunder slagtilfælde og hjertesygdomme, blinde og svagtseende, i de tidlige stadier af demens, og folk med fysiske handicap og indlæringsproblemer.