Ældre, psykisk syge, fysisk syge, børn

Der findes flere undersøgelser om hvordan naturen har en positiv virkning på os mennesker.
Terry Hartig, amerikansk- svensk forsker, har undersøgt hvordan f.eks. to grupper af studenter, der skulle løse en opgave på tid, den ene gruppe befandt sig i et natur miljø den anden i et urbant miljø. Han fandt at gruppen i natur miljø løste opgaven signifikant hurtigere.

En anden undersøgelse handlede om hvor forældre til meget alvorligt syge børn valgte at opholde sig. Valget var 1) adgang i en yderst velindrettet lounge indendørs uden vinduer eller  2) til en velindrettet have med mulighed for både sol og skyggepladser. Forældrene valgte alle haven.

Ulrika Stigsdotter, lektor ved Københavns Universitet, KU.

För barn betyder möjligheten att leka i en varierad trädgårdsmiljö väldigt mycket. Utelek kan nämligen ha en lugnande inverkan på kroppen och göra det lättare att hantera stress och situationer som skapar oro, vilket en vistelse på sjukhus kan göra. Detta är något som Ulrika Stigsdotter, forskare på området Natur och hälsa vid Köpenhamns universitet, håller med om. Hon forskar om betydelsen av att vistas i gröna miljöer för att bibehålla eller förbättra sin hälsa.

- Lek i utemiljöer har visat sig påverka barns hälsa positivt, både psykiskt och fysiskt. Att vistas utomhus och kunna leka kan göra barnen mindre stressade. Det är också viktigt för deras utveckling att få göra saker som barn normalt gör, även fast de är på sjukhus, säger Ulrika Stigsdotter.

 

 

Om de ældre, læs:

Outdoor Environments at Three Nursing Homes: Focus Group Interviews with Staff

 

I overskrifter:
Being comfortable in the outdoor environment
(sensitivity to weather, familiarity, security and calmness.)

Access to surrounding life
(capacity for outdoor activity, sensual pleasures of nature, following the rhythm of life in nature, surroundings as a way to keep up to date, surroundings as a source to relate to past times and social potential of outdoor environment)

 

Låt våra gamla få komma utomhus när de önskar!
http://www.ep.liu.se/ea/is/2005.pdf
fra side 111